انگشترهای زنانه

انگشترجواهری زنانه نقره

۱۴۹,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین عقیق قرمز یمنی اصلی نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره

۱۶۹,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین زبرجد معدنی اصل نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره

۱۷۹,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین یاقوت قرمز آفریقایی اصلی نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره

۲۳۰,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین فیروزه نیشابوری اصلی نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره نگین فیروزه

۱۶۵,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین فیروزه نیشابوری اصلی نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره نگین فیروزه نیشابوری

۱۵۹,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین فیروزه نیشابوری اصلی نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره نگین مروارید

۱۹۹,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین مروارید سفید نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره نگین یاقوت قرمز

۱۷۵,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین یاقوت قرمز آفریقایی اصلی نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترجواهری زنانه نقره نگین یاقوت کبود

۱۸۵,۰۰۰ تومان
انگشترجواهری زنانه نقره نگین یاقوت کبود آفریقایی اصل نقره عیار ۹۲۵استاندارد شیک وزیبا ابکاری طلا سفید

انگشترهای مردانه

انگشتر فاخر و کلکسیونی

انگشتر فاخر و کلکسیونی کد۱۳۳۰ مدل قلم زنی گل برجسته حرفه ای با مهر پارت گوهر نقره عیار۹۲۵استاندارد آبکاری رادیوم سفید مزین شده به ۱۲ قطعه الماس اصلی نگین عقیق شجر یمنی طبیعی اصلی بسیار خوش نقش و زیبا این اثر بالا دارای شناسنامه هولوگرام دار به سه زبان(فارسی،انگلیسی وعربی) می باشد

انگشتر مردانه عقیق یمنی

۳۸۹,۰۰۰ تومان
انگشتر مردانه عقیق یمنی اصلی خوش اب وخوش رنگ با تراش بسیار زیبا رکاب تمام دستساز مدل صفوی پشت بسته داخل کار حرز صغیر امام جواد علیه السلام وخاک تربت کربلا بامهر پارت گوهر نقره عیار۹۲۵ استاندارد

انگشتر مردانه عقیق یمنی اصلی

۴۹۵,۰۰۰ تومان
انگشتر مردانه عقیق یمنی اصلی خوش اب وخوش رنگ با تراش بسیار زیبا رکاب تمام دستساز مدل صفوی پشت بسته داخل کار حرز صغیر امام جواد علیه السلام وخاک تربت کربلا بامهر پارت گوهر نقره عیار۹۲۵ استاندارد

انگشتر مردانه عقیق یمنی قرمز

۳۸۹,۰۰۰ تومان
انگشتر مردانه عقیق یمنی قرمز بسیار خوش اب وپررنگ الماس تراش رکاب مدل پولکی نقره عیار۹۲۵ استاندارد

انگشترمردانه آمتیست معدنی

۱۹۵,۰۰۰ تومان
انگشترمردانه آمتیست معدنی اصل رکاب فیلی مدل شیاری نقره عیار۹۲۵استاندارد

انگشترمردانه عقیق قرمز

۲۶۹,۰۰۰ تومان
انگشترمردانه عقیق قرمز یمنی اصلی رکاب مدل صفوی نقره عیار۹۲۵استاندارد

انگشترمردانه یاقوت زرد آفریقایی

۳۷۹,۰۰۰ تومان
انگشترمردانه یاقوت زرد آفریقایی اصلی رکاب مدل قلمزنی نقره عیار۹۲۵استاندارد

انگشترمردانه یاقوت قرمز آفریقایی

۳۴۹,۰۰۰ تومان
انگشترمردانه یاقوت قرمز آفریقایی اصلی رکاب مدل صفوی نقره عیار۹۲۵استاندارد

انگشترمردانه یاقوت کبود آفریقایی

۲۸۹,۰۰۰ تومان
انگشترمردانه یاقوت کبود آفریقایی اصلی رکاب فیلی مدل گوارسه نقره عیار۹۲۵استاندارد

انگشترمردانه یاقوت کبود آفریقایی

۳۴۹,۰۰۰ تومان ۳۲۹,۰۰۰ تومان
انگشترمردانه یاقوت کبود آفریقایی اصلی رکاب مدل صفوی نقره عیار۹۲۵استاندارد

حلقه اسپورت مردانه

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۹۵,۰۰۰ تومان
حلقه اسپورت مردانه میکرو نقره عیار۹۲۵استاندارد

حلقه اسپورت مردانه طرح فروهر

۲۷۵,۰۰۰ تومان
حلقه اسپورت مردانه طرح فروهر نقره عیار۹۲۵استاندارد