اصالت محصول

pgs1533

انگشتر: آمتیست

نوع ساخت: دست ساز

مدل رکاب: شبکه و قلمزنی

نوع سنگ: آمتیست معدنی

نوع نگین مخراجی: ۴ عدد الماس طبیعی

آلیاژ رکاب: نقره ۹۲۵

روکش رکاب: آبکاری رادیوم سفید

فروخته شد به جناب آقای سید محمد حسینی از شهرستان اهواز در نمایندگی پارت گوهر اصفهان آقای جلوانی