اصالت محصول

PGS3705

انگشتر: یاقوت

نوع ساخت: دست ساز

مدل رکاب: فیلی قلمزنی

نوع سنگ: یاقوت کبود آفریقایی معدنی

نوع نگین مخراجی: ۸ عدد الماس طبیعی

آلیاژ رکاب: نقره ۹۲۵

روکش رکاب: آبکاری رادیوم سفید

وزن سنگ: ۱۶/۶۰ قیراط

وزن کل: ۱۴/۲۶ گرم